Nasz Patron - Stefan Kardynał Wyszyński

Kardynał Stefan Wyszyński

Kardynał Wyszyński, nazywany również Prymasem Tysiąclecia urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem, a zmarł 28 maja 1981 roku. Przez całe życie najważniejszy był dla niego drugi człowiek - nie tylko jako kapłan nauczał, że najważniejsze w życiu ludzkim są godność i sumienie, lecz dawał temu wyraz również swoją działalnością społeczną i ogromnym patriotyzmem. Uważany jest za jeden z największych autorytetów moralnych XX wieku. Rok 2001, aby uczcić dwudziestolecie jego śmierci, został ogłoszony w Polsce Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Polska była wtedy rozdarta pomiędzy trzech zaborców. Zuzela należała do zaboru rosyjskiego. Przyszły kapłan poznał smak niewoli i ukochał Polskę. Jego dzieciństwo nie było łatwe, jednakże w ten sposób wspomina swój dom rodzinny:

„A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej. Zastanawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna a druga - biała. To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości.”

W wieku 9 lat, zmarła mu matka. Przez całe życie za nią tęsknił. Ta tęsknota skierowała jego serce ku Matce Niebieskiej – ku Tej „która nie umiera”, na Nią będzie też często wskazywał w swojej późniejszej pracy duszpasterskiej. 
Ukończył gimnazjum w Warszawie i Łomży, wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku.

Kalendarium:

  • 3 sierpnia 1924 r. Wyświęcony na kapłana. Z powodu choroby święcony jest sam, wkrótce po wyjściu ze szpitala. Z Mszą Świętą prymicyjną jedzie na Jasną Górę.
  • 1946 r. mianowany prze Ojca Świętego Piusa XII biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej.
  • 12 maja 1946 Prymas Polski August Kardynał Hlond udziela mu sakry biskupiej 
  • 22 października 1948 r. zostaje wybrany Arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski.
  • 25 września 1953 zostaje aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywa kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach.
  • Czerwiec 1979 r.  przyjmuje w Ojczyźnie po raz pierwszy od tysiąca lat głowę Kościoła – Ojca Świętego Jana Pawła II – Papieża rodu Polaków.
  • W latach 1980-1981 pełni rolę mediatora pomiędzy władzami PRL a Solidarnością.
  • 28 maja 1981 r. umiera w Warszawie. Zostaje pochowany w katedrze Św. Jana w Warszawie.